Hizmetlerimiz

Multimodal ve İntermodal Taşımacılık

Ticaret ağının devamlı gelişmesi sebebiyle lojistik alanında da eş zamanlı bir gelişme mevcuttur. Taşınacak mallara ya da taşınacakları yerlere göre en uygun taşıma modları seçilir ve taşıma planı yapılır.
Bazı taşımalarda birden fazla taşımacılık modu seçilebilir. Bu modlar multimodal ve intermodal olarak ikiye ayrılır.

Multimodal; Yükler bulundukları kaplardan başka kaplara aktarılmak kaydıyla farklı taşıma yollarıyla yola devam etmeleri yöntemidir. Özellikle dökme yüklerinde taşınmasında kullanılır. Multimodal taşımacılıkta yükleme ve varış noktaları arasında kullanılan bütün taşıma yolları için tek bir taşımacılık sözleşmesi hazırlanır.

İntermodal; Bu taşıma yönteminde ise yükler kaptan aktarılmaz. Yalnızca taşıma kapları (konteyner vb.) aktarılır. Burada ki amaç maliyet, zaman ve çevresel etkilerin koşullar doğrultusunda en uygun hale getirilmesidir. İntermodal taşımacılıkta her bir taşıma yoluna taşıma ve taşıyıcı sözleşmeleri hazırlanır.

Multimodal ve İntermodal

Taşıma Modları Arasındaki Farklar

Multimodal; 

  • Tüm taşıma modları arasında kombinasyon yapılabilir.
  • Yükler, farklı taşıma modlarına gerektirdiği ünitelere aktarılabilir.
  • Yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak her bir taşıma için tek bir taşıma sözleşmesi düzenlenir.
  • Taşıma sürecini tek bir taşıyıcı yönetir ve bu süreçten sorumludur.

İntermodal;

  • Denizyolu-Karayolu-Demiryolu kombinasyonu yapılabilir.
  • Birden fazla taşıyıcı firma süreçte sorumludur.
  • Yükler, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmazlar.
  • Yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak her bir taşıma modu için birden fazla taşıma ve sözleşmesi düzenlenir
Biz her zaman taşımacılık konusunda ileriye gideriz

Multimodal ve İntermodal Taşımacılık Hakkında Bilgi Almak İçin

İLETİŞİM